Anonymní režim: Používat, nebo je to zbytečnost?

Foto: pixabay

Nepochybně jste slyšeli o anonymním režimu ve vašem prohlížeči. Nejčastěji se používá ve chvíli, když nechcete, aby se něco ukládalo do historie vašeho prohlížeče. Nevýhodou je ale falešný pocit bezpečí, který poskytuje.


Anonymní režim nezanechává v historii prohlížeče žádné stopy. Většina lidí si neuvědomuje, že tento režim vymaže soubory cookies prohlížeče, jakmile relace skončí. V tomto důsledku tak vaše procházení internetem zanechá méně stop. To v podstatě znamená, že pokud používáte veřejný počítač, osoba, která přijde po vás, nebude moci vidět, co jste dělali.

I když se to zdá ideální, existuje několik nevýhod, na které se teď zaměříme.

Nevýhody anonymního režimu

Musí být aktivován pokaždé

První a nejvýznamnější nevýhodou anonymního režimu je, že jej musíte aktivovat při každém procházení. Ano, ať už používáte anonymní režim Chrome nebo režim soukromého prohlížení Firefoxu, musíte pro něj otevřít nové okno. Kvůli tomu se tak může stát, že na to jednoduše zapomenete. Poté budete muset vymazat historii, soubory cookies, hesla a vše, co bylo lokálně uloženo. Pokud tak neučiníte, vaše informace o prohlížení se zobrazí všem.

Neposkytuje úplné soukromí

Anonymní režim ve vašem prohlížeči neposkytuje stejnou úroveň soukromí jako virtuální privátní síť. To znamená, že ve srovnání s používáním VPN může tento režim soukromého prohlížení skrýt vaši aktivitu pouze na úrovni prohlížeče. Anonymní režim samozřejmě může skrýt vaši historii procházení pro aktuální relaci, ale dělá to pouze ve vašem prohlížeči, váš poskytovatel připojení má k datům stále snadný přístup. Nejlepším a nejbezpečnějším způsobem, jak skrýt vaši aktivitu na všech úrovních, je použití virtuální privátní sítě.

Záložky

Když pracujeme na počítači, máme obvykle otevřených několik záložek. A pokud máme nějakou činnost, která vyžaduje, abychom opustili pracovní místo, musíme před odchodem tyto záložky zavřít. Znovu je otevřít však není možné, protože si je prohlížeč nebude pamatovat.

Digitální „otisky prstů“

Navzdory tomu, že se nikam nepřihlašujete, mohou navštívené weby používat různé stopy, jako je váš prohlížeč, IP adresa, typ zařízení a podobně, aby zjistily, kdo jste. Tento typ sledování se nazývá „footprint“ neboli „otisky prstů“. Tato forma sběru dat je mnohem detailnější než pouhý sběr cookies. Když společnost vytvoří váš jedinečný profil na základě hardwaru, softwaru, doplňků a preferencí vašeho počítače, vytvoří se digitální otisk prstu. K vytvoření otisku prstu lze použít nastavení obrazovky, písma nainstalovaná v počítači, a dokonce i webový prohlížeč, který používáte. Pokud máte často používaný notebook, počítač nebo chytrý telefon, může snímání otisků prstů ztížit jednoznačnou identifikaci vašeho zařízení. Čím jsou však vaše doplňky a nastavení zřetelnější, tím snáze jste identifikovatelní. Otisky prstů umožňují sledováni po velmi dlouhou dobu, i když vymažete historii prohlížeče nebo použijete režim soukromého prohlížení.

Nechrání vás před sledováním třetí stranou

Anonymní režim neskrývá vaši aktivitu při prohlížení před poskytovatelem internetových služeb nebo zaměstnavatelem. Také neodstraní stažené soubory. Pokud někdo sleduje vaši síť, může vidět, co jste dělali. Ať už je to vláda, poskytovatel internetu nebo hacker.

Popsali jsme si pět hlavních nevýhod anonymního režimu. Mnoho lidí se přepne do tohoto režimu s pocitem, že je tento režim anonymní po všech směrech, ale to není pravda. Tento režim má jistě mnoho výhod, ale nevýhody, které s sebou přináší, jsou dostatečně silné, aby vás přiměly přemýšlet o jeho použití.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.