Češi se proti ohni pojišťují už od roku 1748. Přesto je letos nepojištěné požáry připravily o téměř 2 miliardy

Hořící auto
Foto: Pixabay

V roce 2022 vyjížděli hasiči k téměř 21 tisícům požárů s celkovou škodou téměř 5,3 miliardy korun. Pojištěná z nich ale byla jen čtvrtina. Češi i firmy tím přišli o více než 1,7 miliardy korun. Vyplynulo to z analýzy České asociace pojišťoven.


Požáry byly mezi prvními událostmi, proti kterým se dalo pojistit. První pokusy o tento typ pojištění se datují do poloviny 17. století, ale až v roce 1681 založil ekonom Nicholas Barbon s kolegy první pojišťovnu proti požárům „The Insurance Office for Houses“. Na českém území se pak první pojištění proti požáru objevuje v roce 1748, kdy v rámci tereziánských reforem vznikl tzv. fond na úhradu škod vzniklých požáry, povodněmi a nepřízní počasí.

V roce 2022 vyjížděli v Česku hasiči k téměř 21 tisícům požárů s celkovou škodou téměř 5,3 miliardy korun. Pojištěná z nich ale byla jen čtvrtina. Češi i firmy tím přišli o více než 1,7 miliardy korun. Vyplynulo to z analýzy České asociace pojišťoven.

Na jedné straně 5 307 pojistných událostí z požáru s celkovou pojištěnou škodou 3,6 miliardy korun, na straně druhé dalších 15,5 tisíce požárů za 1,7 miliardy korun, které ale pojištěné nebyly. To jsou aktuální statistiky České asociace pojišťoven a HZS. „Zdálo by se, že podle aktuální analýzy dosahuje propojištění pro případ požáru jen okolo 25 %. Podle různých statistik dosahuje pojištění nemovitosti občanů 55 %, u firem to bude ještě významně více. Důvodem tohoto rozdílu je velké množství požárů, při kterých zasahují hasiči, ale žádná zásadní škoda u nich nevzniká. Typicky se může jednat o požáry, trávy, odpadu nebo jiné poplachy, kde není reálná škoda nebo jen minimální,“ uvádí Petr Jedlička, analytik České asociace pojišťoven. Denně se přitom stane v průměru 14,5 majetkových pojistných událostí, jejichž příčinou je požár. 

Výhody pojištění proti požárům

Pojištění proti požárům poskytuje klíčovou ochranu majetku a finanční stabilitu v případě neočekávaných událostí. Mezi hlavní výhody tohoto druhu pojištění patří:

  1. Ochrana majetku: Pojištění kryje škody způsobené požárem, což může být zásadní v případě větších katastrof.

  2. Finanční bezpečnost: Pojištění umožňuje majitelům nemovitostí a majetku získat finanční kompenzaci na pokrytí nákladů spojených s obnovou a opravou.

  3. Klidné spaní: Vědomí, že majetek je kryt pojištěním, poskytuje klid a jistotu v případě možných rizik.

Budoucnost pojištění proti požárům

S rozvojem moderní technologie a lepšími metodami výzkumu požární prevence se zvyšuje efektivita a spolehlivost pojištění proti požárům. Nové inovace v oblasti detekce a monitorování požárů mohou vést k rychlejšímu zásahu a snížení škod. Tím se toto tradiční pojištění stává ještě důležitějším v moderním světě.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.