HK ČR: Elektřina pro domácnosti bude zastropována na cenu 5Kč/kWh. Plyn potom na 2,50Kč/kWh

Foto: Daniel Kadlec

Podle Hospodářské komory ČR bude cena elektřiny pro 100% spotřeby domácností na úrovni 5 Kč za kWh bez DPH. Platnost tohoto opatření je od 1.1.2023, nicméně již před koncem letošního roku budou mít dodavatelé povinnost upravit zálohy.


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Spolu s DPH, s poplatky za distribuci a podle jednotlivých tarifů se bude konečná cena elektřiny pro domácnosti pohybovat mezi 7 Kč až 9,50 Kč za kWh. U plynu je cena zastropována na hodnotě 2,50 Kč za kWh bez DPH, přičemž pro plyn platí i ostatní skutečnosti, které uvádíme u elektřiny.

Podle sdělení Vladimíra dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR, se situace na trhu energií v ČR bude v dalším období vyvíjet následovně:

Pro podnikatele připojené na nízkém napětí platí stejné zastropování ceny, tedy 5 Kč, resp. 7 Kč až 9,50 Kč za kWh, za stejných dalších podmínek, s jednou významnou výjimkou. Zastropování bude možné pouze do výše 80 % maximální roční spotřeby příslušného podniku v posledních 5 letech. V pondělním rozhodnutí vlády se o této omezující podmínce nehovořilo, ve středečním rozhodnutí však vláda musela respektovat rozhodnutí Evropské komise, které bylo zveřejněno v úterý. Komisní rozhodnutí odráží tlak na obecné úspory ve spotřebě elektrické energie.

Podnikatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu na nákup elektřiny v příštím roce za ceny vyšší než je zastropování, budou platit pouze zastropovaný limit. Podnikatelům, kteří nemají zatím uzavřenou žádnou smlouvu, bude DPI (dodavatel poslední instance) povinen nabídnout smlouvu na odběr opět za zastropovanou cenu.

Zastropování cen elektřiny se týká všech subjektů připojených na hladinu nízkého napětí, u plynu zákazníků s ročním odběrem do 630 MWh (výjimkou budou teplárny využívající plyn pro výrobu tepla, jichž se bude strop rovněž týkat, aby vysokou cenu energetického vstupu nemusely přenášet do ceny vyrobeného tepla).

Možnost zastropování je obsahem novely energetického zákona, která v nejbližších dnech projde urychleným legislativním procesem. Konkrétní stropy pak budou uvedeny v navazujícím  nařízení vlády. 

DOTAČNÍ PROGRAM NA ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINU

Vláda rovněž schválila dotační program na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Tento dotační program vychází z dočasného krizového rámce Evropské komise, po čemž jsme již několik měsíců volali, a vláda tedy konečně dala na doporučení Hospodářské komory. V tomto smyslu doplňuji, že Dočasný krizový rámec je platný zatím do konce roku 2022. Proto nepolevujeme v tlaku na vládu, aby byl dočasný krizový rámec upraven, dopracován a schválen v rámci českého předsednictví také pro rok 2023 a Česká republika ho tak mohla využít i roce následujícím. Bude to však opět rozhodnutí Evropské komise.

Dotační program s alokací pro letošní rok až 30 miliard korun má pomoci podnikům s vyšším odběrem ze sektoru zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání a zpracovatelského průmyslu, a to od 1. listopadu. O pomoc budou firmy moci žádat podle toho, zda jde o energeticky náročné podniky, u nichž náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty vlastní produkce. Podle tohoto klíče pak bude činit nárok ve výši 200 milionů korun pro ty energeticky náročné, a až 45 milionů korun pro ostatní.

Žadatelé z energeticky náročných odvětví budou muset doložit, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Tyto podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 procent způsobilých nákladů. U některých druhů energeticky náročných odvětví bude možné, aby podpora dosáhla až 70 procent způsobilých nákladů. Firmy z ostatních odvětví budou moci čerpat 30 procent způsobilých nákladů bez ohledu na hospodářské výsledky. Možnost efektivně čerpat dotaci se ale bude obecně týkat podniků jen v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny podrobnosti a požadavky na žadatele. Výzva by podle plánu MPO měla být zveřejněna do konce října, žádosti by se měly podávat od 1. listopadu, dotace by tak mohly být vypláceny již na podzim. Chci všechny ubezpečit, že budeme tlačit na co nejrychlejší administrování a vyplácení dotací. 

AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ DOTACE

Živnostníci a malé firmy mohou rovněž využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Dotace lze čerpat na komplexní úsporné projekty zahrnující rekonstrukci budov určených pro podnikání, zvýšení účinnosti technologických a výrobních procesů nebo instalace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do konce listopadu tak mohou například žádat o dotaci z výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. Dále mohou do 1. února 2024 žádat o podporu na výstavbu větrných elektráren, podrobnosti jsou ZDE. Doporučuji pro zvolení správné výzvy a pro přípravu žádosti o dotaci využít bezplatné energetické poradenství v rámci Sítě energetických poraden EKIS.

PRODLOUŽENÍ SNÍŽENÍ SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ NA NAFTU

Řadu z Vás trápí také vysoké ceny motorové nafty, která je kvůli své strategické důležitosti v současné době průměrně o 5,50 Kč na litr vyšší než cena benzínu, doplňuji výše uvedené informace také o zprávu, že vláda včera schválila návrh novely zákona o spotřebních daních, kterou chce prodloužit letní snížení sazby spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr i po 30. září, a to až do konce roku 2023. Na konci září tak nedojde k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty, čímž se zmenší tlak na další nárůst nákladů domácností i podnikatelů, neboť náklady na dopravu vstupují do většiny sektorů ekonomiky.

 

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.