Je to prý "děkovačka". Zmatené střídavé blikání kamiónů však mate ostatní řidiče

Foto: Jiří Soukup

Možná jste to také na silnicích zaregistrovali, ale nevěděli jste, co to znamená. Kamión střídavě bliká pravým a levým blinkrem. Zatáčí, nebo je v tom něco jiného? Jde prý o signál, který je však zmatečný a lze jej pokutovat.


Mezi řidiči osobních automobilů se zažil signál pro poděkování například za ponechání místa při připojování z průběžného pruhu, nebo třeba za umožnění vjetí na zacpanou hlavní silnici z vedlejší ulice. Stačí nechat jednou, nebo dvakrát bliknout všechny čtyři blinkry, aby řidič za vámi věděl, že mu tímto způsobem děkujete. Z pohledu zákona jde však o přestupek.

Ale ano, vím, že tím dává najevo nějaké poděkování, ale může to být zmatečné. Bliká doprava, pak doleva a zase doprava. Někdo si to může vyložit třeba i tak, že zatáčí
Josef Č.; Praha

Zákon totiž říká, že světelné výstražné znamení dávané zapnutím výstražného světelného zařízení (takzvané varovné blikače) smí řidič užít jen ve dvou případech: při nouzovém stání (závada na vozidle nebo nákladu, náhlá nevolnost, dopravní nehoda), a to nejméně po dobu, než na vozovku umístí výstražný trojúhelník. Dále je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy, nebo zastavit vozidlo. Typicky se tak děje například na dálnici, když se provoz začne, například kvůli dopravní nehodě, výrazně zpomalovat. O používání výstražných světel za účelem „poděkování“ není v zákoně ani slovo.

Zatímco bliknutí čtyřmi blinkry je v podobné situaci celkem srozumitelné, řidiči kamiónů mají jiný signál. Blikají doprava, doleva a zase doprava a doleva. I to je pochopitelně přestupek, protože se jedná o zneužití ukazatele směru jízdy. Navíc, pro mnoho řidičů může taková signalizace působit dosti zmatečně a mohou si myslet, že řidič kamiónu zatáčí. Při extrémní souhře okolností pak může relativně snadno dojít i k dopravní nehodě.

Proč „děkovačka“ kamióňáků vypadá jinak, než u řidičů osobních vozidel, není moc zřejmé. Jeden z profesionálních řidičů ale tvrdí, že řidiči těchto kolosů mají jakousi svoji subkulturu a chtějí se od řidičů osobních aut odlišit. „Řidiči osobáků blikají blinkry jak diví, pouští je pořád. Při parkování, děkování, závadě, zpomalování na dálnici, atd…“, říká Marek T., který s kamiónem jezdí po Evropě již přes deset let. Ano, možná má pravdu, ale faktem zůstává, že i střídavé problikávání je přestupek, stejně jako děkování čtyřmi blinkry.

Věděli jste, co znamená střídavé blikání u kamiónů? Napište nám do diskuze.

Zdroj: Jiří Soukup; Zákon 361/2000 Sb.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.