Spolkne nás umělá inteligence? Další kapitola internetu aneb věk umělé inteligence

Foto: Danial idgery / unsplash

Web 2.0 a Web 3.0 jsou termíny, které se používají k popisu vývoje tzv. World Wide Webu a také způsobu, jakým jej lidé používají. Zatímco Web 2.0 označuje druhou generaci internetu a způsob, jakým s ním lidé komunikují, Web 3.0 označuje další fázi vývoje. Co to tedy znamená?


Web 2.0

Web 2.0 označuje období mezi koncem 90. let a začátkem nového tisíciletí, kdy se internet stal uživatelsky přívětivějším, interaktivnějším a sociálnějším. Toto období bylo charakteristické rozvojem nových technologií a platforem, jako jsou sociální média, blogy, a online fóra. Jednou z nejvýznamnějších změn, které Web 2.0 přinesl, byl posun od jednosměrného modelu komunikace k modelu obousměrné komunikace.

V počátcích internetu byli uživatelé omezeni na konzumaci informací a nemohli s nimi komunikovat. S rozvojem webu 2.0 dostali uživatelé možnost vytvářet a sdílet vlastní obsah, účastnit se online diskusí a spojovat se s ostatními uživateli z celého světa. Web 2.0 také zaznamenal vzestup obsahu vytvářeného uživateli, přičemž platformy jako Wikipedia, YouTube a Facebook umožnily uživatelům vytvářet, sdílet a spolupracovat na konkrétním obsahu. To mělo zásadní vliv na způsob, jakým lidé konzumují a vytvářejí informace.

Dalším klíčovým rysem webu 2.0 byl rozvoj sociálních médií a také to, jak změnily způsob, jakým se lidé spojují a vzájemně komunikují. Platformy sociálních médií se staly důležitou součástí života mnoha lidí, protože poskytují prostředky, jak zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou, sdílet informace a určitým způsobem se i vzdělávat nebo číst novinky.  

Web 3.0

Web 3.0 označuje další fázi vývoje internetu, která se vyznačuje nástupem nových technologií a platforem, jež umožní inteligentnější a personalizovanější zkušenosti. Často se označuje jako "inteligentní web".

Web 3.0 bude poháněn rozvojem umělé inteligence, strojového učení a internetu věcí (IoT). Tyto technologie umožní vytvořit inteligentnější a personalizovanější web, kde bude možné automaticky zpracovávat a analyzovat informace a uživatel bude moci s webem komunikovat přirozenějším způsobem.

Jedním z klíčových rysů webu 3.0 bude schopnost dávat smysl obrovskému množství dat, která jsou denně generována. S pomocí strojového učení a umělé inteligence bude web schopen pochopit kontext informací a smysluplně je prezentovat uživateli.

Dalším důležitým aspektem webu 3.0 bude pravděpodobně integrace virtuální a rozšířené reality do webu. Ta bude mít zásadní dopad na způsob, jakým lidé konzumují a vytvářejí obsah.

Lze tedy říci, že Web 2.0 a Web 3.0 představují různé etapy vývoje internetu a způsobu, jakým jej lidé používají. Zatímco Web 2.0 přinesl významné změny ve způsobu, jakým lidé komunikují s webem, Web 3.0 slibuje posunout tuto zkušenost na další úroveň díky vývoji nových technologií a platforem, které umožní inteligentnější, personalizovanější zážitek.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.