Kdy jste si naposledy koupili noviny? Aneb jak se za posledních deset let změnil způsob konzumace obsahu

Sociální média
Foto: Pixabay

Čtete ještě noviny? Otevíráte si články na internetu a čtete je celé, nebo jenom scrollujete a čtete si titulky, A co sociální sítě? Čerpáte z nich informace nebo se tam jenom bavíte?


V posledních deseti letech jsme byli svědky revoluce v tom, jak konzumujeme mediální obsah. Tradiční tištěná média, která po desetiletí dominovala našemu informačnímu prostoru, ustoupila před neustále rostoucí vlnou digitálních platforem a online informací. Tento přechod nejen změnil způsob, jak se dostáváme k informacím, ale také zásadně ovlivnil kvalitu a povahu obsahu, který konzumujeme.

Ústup tištěných médií

Když se zamyslíme nad tím, jak často dnes sáhneme po tištěných novinách nebo časopisech, mnoho z nás si uvědomí, že se tento zvyk stal spíše výjimkou než pravidlem. Internet nám totiž nabízí okamžitý přístup k nekonečnému množství informací, což je pohodlné a efektivní. Tato změna v chování je podporována rozvojem mobilních technologií. Smartphony a tablety nám umožňují číst zprávy kdykoliv a kdekoliv.

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory rovněž hrají svou roli. Výroba a distribuce tištěných médií je nákladná, zatímco online publikace mohou být šířeny téměř zdarma. Šířeny, nikoliv produkovány. To vedlo mnoho tradičních médií k přesunu do digitálního prostoru, což však také znamená boj o pozornost uživatelů v prostředí přeplněném informacemi. 

Scrollování versus čtení

Jedním z nejvýraznějších fenoménů současné konzumace obsahu je rychlé přejíždění (scrollování) namísto důkladného čtení. Sociální média jako Facebook, Twitter a Instagram z nás udělaly skenery titulků a náhledových fotografií. Studie ukazují, že mnoho uživatelů nepřečte celý článek, ale spokojí se pouze s nadpisem nebo krátkým úryvkem. Tento způsob konzumace má vážné důsledky. Dochází k povrchnímu chápání informací a náchylnosti k šíření dezinformací. Když lidé čtou jen titulky, snadno podlehnou manipulaci a neověřeným zprávám. Algoritmy sociálních médií navíc posilují filtrační bubliny, což znamená, že lidé často vidí pouze obsah, který potvrzuje jejich již existující názory. 

Riziko fake news

Fake news jsou fenoménem, který výrazně narostl s nárůstem online médií. Sociální sítě umožňují rychlé a široké šíření nepravdivých informací. Tyto platformy často nedisponují mechanismy k ověření pravdivosti obsahu, což vede k šíření dezinformací. Navíc, v době, kdy tradiční média ztrácejí důvěru veřejnosti, je stále těžší rozlišit mezi spolehlivými zdroji a falešnými zprávami. 

Vliv umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) přináší nové možnosti, ale také nové výzvy. AI může pomoci automatizovat produkci obsahu, personalizovat zprávy a optimalizovat distribuci. Nicméně, může také vést k uniformitě a snížení kvality obsahu. Automaty mohou generovat články rychleji a levněji, ale lidský prvek – kritické myšlení, kreativita a hluboký vhled – může být tímto výrazně oslaben. 

Podcasty a audiovizuální obsah

Rostoucí obliba podcastů a jiných audiovizuálních formátů je dalším výrazným trendem. Podcasty nabízejí pohodlí, které umožňuje pasivní konzumaci obsahu při aktivním provádění jiných činností. Při úklidu, řízení auta, sekání trávy na zahradě, atd...Hloubka a rozmanitost témat dostupných v podcastech také přitahuje posluchače, kteří hledají podrobnější analýzu a diskusi. Tento posun může být částečně přičítán i změně v preferencích uživatelů, kteří mohou upřednostňovat pasivní konzumaci obsahu před aktivním čtením. Pasivní poslech je méně náročný a může být vhodný pro současný životní styl, kde čas a pozornost jsou vzácné zdroje. 

Co bude dál?

Změny ve způsobu konzumace obsahu za posledních deset let reflektují širší technologické a společenské posuny. Přechod od tištěných médií k digitálním platformám přinesl jak příležitosti, tak výzvy. Změny v čtenářském chování, riziko fake news a vliv umělé inteligence na mediální obsah jsou jen některé z klíčových aspektů této transformace. Jak se mediální krajina nadále vyvíjí, bude důležité hledat rovnováhu mezi pohodlím a kvalitou, mezi rychlostí a důkladností, abychom zajistili, že zůstaneme dobře informovaní v digitálním věku.

Čtete noviny, internet nebo raději posloucháte podcasty?

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.