Komentář: Jízdní kupón, nahraný do aplikace „Lítačka“, může znamenat pokutu až 1.500,- korun

Foto: Daniel Kadlec

Aplikaci „Lítačka“ zná asi každý obyvatel Prahy. Uživatelům umožňuje, mimo jiné, prokázat zaplacení jízdného v MHD. Má to ale háček. Nahráním jízdního kupónu do mobilní aplikace se kupón přestane zobrazovat na čipové kartě.


Máte-li bankovní platební kartu, můžete si ji v drtivé většině případů nahrát do mobilu a za služby a zboží platit přímo telefonem. Stačí ho jen přiložit k platebnímu terminálu. Když ale mobil zapomenete, platební karta je stále funkční a zaplatíte „postaru“, tedy kouskem plastu. Když si ale do mobilu nahrajete jízdní kupón, z čipové karty se stane pouze kus plastu. Stačí pak, aby se vám při cestě metrem vybil mobil, případně abyste si ho zapomněli doma, a je zle. Čipová karta, kterou máte s sebou, vám v tu chvíli totiž vůbec nepomůže a hrozí pokuta až 1.500,- korun.   

Zapomněl jsem si v práci mobil, ale čipovou kartu jsem měl u sebe. Jenže při kontrole se revizorovi na jeho zařízení zobrazila hláška „Neplatný kupón“. Podle jeho sdělení to je prý tím, že mám kupón nahraný v aplikaci v mobilu. Pokuta mě bohužel neminula
Petr Sika; Praha 

Jak to s nahráním jízdního kupónu do mobilní aplikace a s jeho následným vymazáním z fyzické karty je, jsme se zeptali na odboru komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy.  Odpovědi nám zaslal vedoucí odboru komunikace Mgr. Daniel Šabík: 

Po nahrání kupónu do aplikace PID LÍTAČKA se zneplatní fyzická karta. Proč?

Po přenosu kupónu do mobilní aplikace PID Lítačka nedochází k zneplatnění fyzické karty. Při jejím použití při odbavení se již nezobrazuje kupón, který je v daný konkrétní čas na jiném identifikátoru, tedy v mobilní aplikaci PID Lítačka. Je to z důvodu možného zneužití. 

V případě, že má uživatel aplikace například vybitý telefon, případně jej zapomněl doma a prokáže se při kontrole jízdních dokladů plastovou kartou, čtecí zařízení kontrolora oznámí, že kupón je neplatný, ačkoliv platný je. Proč?

Kupón může být v jeden moment spárován pouze s jedním identifikátorem a není možné, aby se paralelně zobrazoval na více identifikátorech. Prokáže-li se cestující identifikátorem, ke kterému nemá připojen kupón (nemá ho na něm nahraný), není ho možné uznat jako platný jízdní doklad. 

Na plastové kartě je fotografie i jméno držitele. Duplicitní využití kupónu by tedy mělo být vyloučeno. Plánuje se nějaká změna tohoto modelu?

V tomto případě bohužel duplicitní využití jednoho kupónu vyloučeno není, a to z toho důvodu, že ostatní identifikátory (např. mobilní aplikace…) obsahují pouze fotografii držitele, a to navíc takovou, kterou si uživatel sám nahraje do systému nebo fotografii naopak neobsahují (platební karta). V těchto případech tedy není možné 100% vyloučit využití jednoho kupónu dvěma uživateli.  

Jak vysokou maximální pokutu může v takovém případě kontrolor na místě uložit?

Přepravní kontroloři ukládají přirážku k jízdnému (tzv. pokutu) dle aktuálního Tarifu PID, která v současnosti činí 1500 korun, a teprve po doložení dalších skutečností či včasnou platbou se přirážka snižuje (např. při zaplacení na místě na 1000 korun). V popisovaném případě, kdy má cestující v době kontroly kupón řádně zakoupen, ale má ho na jiném identifikátoru, než kterým se prokázal při přepravní kontrole, platí tzv. pokutu pouze 50 korun. Cestující ale musí doložit, např. v doplatkové pokladně nebo on-line prostřednictvím e-shopu DPP, že v době kontroly měl zakoupen platný kupon. 

I přes výše uvedené se domníváme, že ochranu proti zneužití jízdního kupónu dvěma osobami lze řešit mnohem sofistikovaněji, než zneplatněním kupónu na té či oné platformě. Navíc s názorem, že fotografie nestačí, se úplně neztotožňujeme. Na stránkách pidlitacka.cz jsou totiž podmínky pro schválení fotografie naprosto jasně popsány a nelze tedy nahrát jakoukoliv fotografii, jak se může z odpovědi pana Šabíka zdát. Mimo jiné se zde totiž uvádí: „…fotografie v účtu slouží k identifikaci cestujícího při přepravní kontrole v případě použití mobilní aplikace nebo osobní platební karty identifikátoru. Pro použití těchto typů identifikátorů je schválená fotografie ve Vašem profilu povinná. Pokud využíváte jako identifikátor mobilní aplikaci nebo osobní platební kartu, je nezbytné nahrát fotografii novou, která bude splňovat požadované parametry. Fotografie v profilu je v případě použití těchto identifikátorů zobrazena obsluze pro kontrolu při odbavení a je povinná. Pokud je fotografie zamítnuta, nelze na tyto identifikátory zakoupit nebo přesunout kupón. Cestující zároveň nesplňuje podmínky pro odbavení a nemůže být tedy garantována úspěšná přepravní kontrola“. 

Co si myslíte vy? Používáte aplikaci Lítačka? Máte podobnou zkušenost? Napište nám do diskuze.

Zdroj: Daniel Kadlec; Petr Sika; DPP; pidlitacka.cz

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.