Demokracie po česku aneb kašleme na vás, na zákony i na podmínky magistrátu. Vy tou třicítkou jezdit budete


Schovávat se za demokratické principy, chovat se jako anarchistický aktivista, porušovat domluvená pravidla a ještě se dovolávat ochrany od policie. Seznamte se s iniciativou „Poslední generace 30“.


Winston Churchill dne 11. listopadu 1947 v promluvě v Dolní sněmovně řekl, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních, které lidstvo doposud vyzkoušelo. Ať už s tím budeme souhlasit, nebo ne, pravdou zůstává, že demokratický systém dává občanům mnoho práv svobod. Práv a svobod, které ještě relativně nedávno nebyly v naší republice vůbec samozřejmé. Jedním z takových práv je právo shromažďovací, definované zákonem 84/1990 Sb.

Naši lidé mají tradici vlasteneckou, pravda, ale mnohdy zůstali příliš nestátní, protistátní, až anarchističtí
Tomáš Garrigue Masaryk

V souladu s tímto zákonem má každý občan České republiky, který dovršil věku 18 let, právo svolat shromáždění k využití svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Tohoto práva využila v minulých dnech také iniciativa, která si říká „Poslední generace 30“. Ta chce docílit uzákonění maximální povolené rychlosti v Praze a Brně na 30 km/h. Nic proti. Jezdí se tak například již v některých částech Paříže, Curychu, Helsinek, nebo Bruselu. Nicméně způsob, kterým se iniciativa rozhodla svoje názory a požadavky prosazovat, nemá s demokratickými principy pravděpodobně vůbec nic společného.

V demokracii nesmí být možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem
Tomáš Garrigue Masaryk

Iniciativa podle svého sdělení na sociálních sítích ohlásila příslušnému úřadu, v souladu se zákonem, svoje shromáždění, které se mělo konat formou pochodu po pražské magistrále. Úřad však může v nezbytných případech pro účely ochrany veřejného pořádku, nebo práv a svobod jiných, dle paragrafu 8 zák. 84/1990 Sb., stanovit podmínky konání takového shromáždění. A protože se shromáždění mělo konat na jedné z nejvytíženějších pražských komunikací, stanovil úřad podmínku, že průvod se může pohybovat pouze v pravém jízdním pruhu magistrály. Za dodržování podmínek stanovených úřadem je zodpovědný svolavatel akce.

Při těchto akcích máme především subsidiární roli. Na svolavateli akce je, aby zajistil její bezproblémový průběh. Vzniklá situace byla důsledkem nedodržení podmínek shromáždění daných Magistrátem hl. města Prahy
Twitter Policie ČR

Jak je však vidět z příspěvků na sociálních sítích zmíněné iniciativy, účastníci shromáždění podmínku, pohybovat se v pouze v pravém jízdním pruhu, nedodrželi. Z video záznamů je jasně patrné, že se pohybovali po celé šíři vozovky, čím ohrožovali nejen sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. U videa sice iniciativa tvrdí, že do nich řidiči najížděli, ze záznamu je však patrné, že aktivisté bránili vozidlům v průjezdu levým pruhem magistrály, lehali si na kapotu vozu a natáčeli si celou situaci na mobilní telefony.

Ať se na nás nikdo nezlobí, ale skutečně se člověk, do kterého údajně najede auto, chová tak, že se zapře nohama o asfalt, pevně se drží kapoty vozu, neuhne, vytáhne telefon a začne si celou situaci natáčet? Podle nás nechová. Podle nás jde o aktivistický čin, který měl jediný cíl. Zviditelnit se za jakoukoliv cenu. I za cenu porušení zákona a podmínek daných Magistrátem hl. m. Prahy.

Svolavatel a pořadatel nezajistil, aby se účastníci pohybovali v pravém jízdním pruhu a porušili tím zákon, proto jejich jednání bude oznámeno správnímu orgánu
Twitter Policie ČR

Z dalšího videa je navíc patrné, že ani na výzvu Policie ČR aktivisté levý pruh magistrály neopustili a nadále v něm setrvávali. Iniciativa navíc absurdně obviňuje Policii ČR z toho, že „nechránila bezpečnost účastníků průvodu a nezajistila pokojný průběh shromáždění“.

Je však takové chování účastníků shromáždění stále ještě souladu s demokratickými principy, nebo jde již o anarchii? Má jeden občan právo omezovat při prosazování svých zájmů práva a zájmy druhého? Kdo koho v tomto konkrétním případě ohrožuje a kdo se chová protiprávně? Napište nám váš názor do diskuze. A jestli se vám článek líbil, sdílejte ho, prosíme, dál. Děkujeme.

Anketa
Souhlasíte se způsobem, jakým iniciativa „Poslední generace 30“ prosazuje svoje zájmy?
Celkem hlasovalo 5457 čtenářů.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.