Skoro dvě tuny místo 80 kg výbušnin? Při nákupu silvestrovské pyrotechniky dávejte pozor na to, od koho a kde ji kupujete

Foto: Pixabay

Blíží se konec roku, se kterým jsou velmi často spojeny také bujaré oslavy. Alkohol teče proudem, lidé tančí, zpívají a také používají zábavní pyrotechniku. Není ale rozhodně jedno, kde a od koho si takovou pyrotechniku koupí.


Každoročně se na Nový rok z médií dozvídáme, kolik lidí se zranilo nesprávným zacházením se zábavní pyrotechnikou, případně kolik lidí se zranilo při použití podomácku vyrobené pyrotechniky. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je použita zábavní pyrotechnika s prošlou lhůtou bezpečného použití, nebo pyrotechnika se špatně uvedenou kategorií výbušných látek. Nejčastěji se takové výrobky prodávají na různých tržištích, bez dodržování jakýchkoliv bezpečnostních standardů. 

Pozor na to, kde pyrotechniku kupujete

Kontrolu správnosti a oprávněnosti prodeje pyrotechnických výrobku kontroluje také Česká obchodní komise. Ta, podle zveřejněné tiskové zprávy, uzavřela provozovnu s prodejem pyrotechnických výrobků v obchodním centru SAPA v Praze. Při společné kontrolní akci s Policií ČR, zaměřené na nabídku, prodej, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky, totiž zjistili v prodejní místnosti výrazně větší množství nabízené a prodávané pyrotechniky, než stanovuje zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. 

Skoro dvě tuny místo 80 kg výbušnin v tržnici SAPA 

Na místě jsme přímo v prodejní místnosti zjistili na 1.880 kilogramů čisté hmotnosti výbušných látek pyrotechnických výrobků kategorie F1, F2, F3, T1 a P1. Zákon o pyrotechnice povoluje v tomto případě množství maximálně 80 kilogramů čisté hmotnosti výbušných látek. Vzhledem k nepřípustnému množství pyrotechnických výrobků by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti. Nařídili jsme uzavření provozovny na dobu dvou následujících prodejních dnů a na místě jsme toto opatření oznámili kontrolované osobě. Ta je povinna sjednat nápravu a bez zbytečného odkladu je o tomto povinna informovat písemně Českou obchodní inspekci,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek. 

Apel na spotřebitele 

 V případě, že nedojde k odstranění nedostatků v uvedené lhůtě, je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to až do doby, než k odstranění nedostatků dojde.  „Česká obchodní inspekce bude samozřejmě v kontrolách zaměřených na nabídku, prodej, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky pokračovat. Apelujeme i na spotřebitele, aby při nákupu tohoto sortimentu byli obezřetní, věnovali pozornost tomu, od koho a kde pyrotechnické výrobky nakupují,“ dodává ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek. 

Kontroly ČOI 

Česká obchodní inspekce se před závěrem roku věnuje kontrolám nabídky, prodeje, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky pravidelně. Při loňské kontrolní akci provedla od 15.  listopadu do 31. prosince celkem 210 kontrol, v 78 případech došlo k porušení zákona o pyrotechnice a ve 28 případech k porušení zákona 634/1992 SB., o ochraně spotřebitele. Při kontrolách byly zjištěny nedostatky ve vedení evidence skladovaných pyrotechnických výrobků, byla zjištěna porušení obecných požadavků na skladování pyrotechnických výrobků, byl zjištěn prodej pyrotechnických výrobků kategorie F1 a F2 osobám mladším, než je zákonem stanoveno a další porušení zákona o pyrotechnice a zákona o ochraně spotřebitele.  ČOI tak v období od 15. listopadu do 31. prosince 2022 pravomocně uložila 44 pokut v celkové výši 115 700 korun, závažnější porušení byla řešena ve správním řízení.   

Kupujete si na novoroční oslavy zábavní pyrotechniku? Kde? Od koho? Jaký máte názor na podomácku realizované ohňostroje? Napište nám do diskuze. A jestli se vám náš článek líbil, sdílejte ho, prosíme, dál. Děkujeme.              

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.