Učit se v Severní Koreji cizí jazyk? Bez dobrého songbunu ani náhodou

Foto: Pixabay

Kdo se chce v Severní Koreji učit cizí jazyk, musí mít nejen peníze, ale také povolení od úřadů, a především dobrý songbun. Bez něj je studium cizího jazyka zapovězeno.


Severní Korea je nejizolovanější zemí na světě. O tom, co se tam děje, se okolní svět dozvídá jen velmi obtížně, a navíc většinou s velkým zpožděním. Kromě otřesných svědectví o hladomoru, nemocech a dlouholetých žalářích za sledování „nesprávných“ filmů, se do světa dostávají také informace o běžném životě obyčejných občanů této země. Velice zajímavý a autentický pohled na Severní Koreu nabízí například koreanistka Nina Špitálníková.

Svědectví o životě v KLDR

Ta ve své knize „Svědectví o životě v KLDR“ popisuje na pozadí sedmi rozhovorů s uprchlými Severokorejci běžný život, kromě jiného také například přístup ke vzdělání. To totiž v Severní Koreji není zase tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Kdo chce například studovat cizí jazyk, musí k tomu mít povolení a především dobrý songbun. Ono vlastně jedno bez druhého ani nejde.

Bez songbunu bez šance

Songbun je totiž kastovní systém, který je založený na tom, jaký politický, sociální a ekonomický profil měli přímí předkové. Bez dobrého songbunu je v podstatě nemožné získat dobré vzdělání, práci a songbun také ovlivňuje výběr partnera. Samotný songbun ale nestačí. Je také důležité mít skvělé výsledky z testů revoluční historie. A to také není jen tak. Je potřeba znát například nejen přesná data, ale také třeba počty bojovníků v jednotlivých bitvách a dokonce i přesné citace jejich povelů nebo bojových pokřiků. Není proto žádným překvapením, že vzdělání se v Severní Koreji dostává většinou pouze prominentům občanům.

Za vším je izolace

A proč je výuka cizích jazyků v zemi zapovězená? Především proto, aby režim svým občanům co nejvíce ztížil možnost konzumace jakéhokoliv mediálního obsahu ze zahraničí. Internet se v zemi sice blokován a přístup k němu má jen minimum lidí, ale i tak se režim snaží, aby izolace Severní Koreje od okolního světa byla co nejtužší.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.