Že jízdu vpravo zavedli v Československu v roce 1939 Němci? Není to pravda

Praha

Je obecně vžitým omylem, že pravostranný provoz zavedli v Československu Němci v březnu 1939. Není tomu tak. Je ale pravdou, že celý proces urychlili a v Československu se začalo jezdit vpravo 17.3. 1939, v Praze potom 26.3. 1939.


K zavedení pravostranného provozu se Československo zavázalo již v roce 1926 podepsáním dodatku tzv. Pařížské mezinárodní úmluvy o jízdě motorovými vozidly. Československo v roce 1931 přislíbilo, že pravosměrný provoz zavede do pěti let, tedy do roku 1936. Stálý výbor Národního shromáždění však o tomto rozhodl až v listopadu 1938 a vše se protahovalo. To nám ostatně zůstalo do dneška

Němci vše uspíšili

Vše ale uspíšilo obsazení Československa německou armádou 15. března 1939. Už o dva dny později byl totiž v republice pravostranný provoz zaveden, a to výnosem vrchního velitele německé armády Brauchitsche. V Praze se začalo vpravo jezdit až od neděle 26. března 1939. Zajímavostí potom je, že v oblastech, které byly Německu postoupeny Mnichovskou dohodou, se začalo vpravo jezdit v podstatě ihned, tedy již v říjnu 1938. Jet tedy autem například z Ústí nad Labem, Chebu nebo Karlových Varů do Prahy znamenalo před březnem 1939 přejíždět zprava doleva a naopak. Němci tedy jízdu vpravo u nás nezavedli, ale poměrně výrazně ji urychlili.  

Změny byly i na železnici

Trochu specifická situace byla na železnici. Tam sice od roku 1851 platil zákon, který nařizoval pravostranný provoz, nicméně na některých tratích se, pravděpodobně po vzoru železnice ve Francii a Švýcarsku, jezdilo vlevo. Ostatně ve zmíněných dvou zemích se tak jezdí doposud. Zvyk je železná košile.

Změny v dopravním značení i školení policistů

Přechod na jízdu vpravo přinesl pochopitelně řadu výzev a změn. Jak pro motoristy, tak i pro související infrastrukturu. Bylo nutné upravit silnice, dopravní značení a orientaci značek a semaforů. Tato změna vyžadovala také zásahy do dopravní legislativy a výcviku nejen motoristů, ale také dopravních policistů.

Lidé si zvykli rychle

Veřejnost reagovala na změnu s rozličnými emocemi. Zpočátku bylo zřejmé zmatení a nepochopení, avšak postupem času se většina motoristů přizpůsobila novým pravidlům. Ostatně, ono stejně nic jiného nezbývalo. Někteří lidé však stále preferovali starou praxi, a dokonce odmítali změnu, což vedlo k několika nehodám a komplikacím v dopravě. Vše se ale brzy ustálilo, také díky známé německé pečlivosti a důslednosti, a během pár měsíců se v Československu jezdilo vpravo bez jakýchkoliv problémů.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.