Policisté jsou za dopravní přestupky v podstatě nepostižitelní. Někdy toho zneužívají

Přestupek policie
Foto: Marek Havlík

Možná řešili krádež slepic, sousedský spor, nebo se prostě jenom strážník zastavil doma na večeři. Ať tak či tak, policejní vozidlo, zaparkované v jízdním pruhu, v žádném případě neparkovalo v souladu se zákonem.


Zákon 361/2000 Sb. ve smyslu ustanovení §41 odst. 1 sice umožňuje policistům v určitých případech porušovat pravidla silničního provozu, ovšem tato výjimka platí pouze v tom případě, že se jedná o neodkladný zásah. Doslova se uvádí toto: „Řidič vozidla, který při plnění úkolů, souvisejících s výkonem zvláštních povinností, užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, nemusí dodržovat některá pravidla silničního provozu, zejména dodržovat značky a světelné signály, jezdit vpravo, dát přednost, dodržovat rychlost apod“.

Vidím to v podstatě denně. Policejní auto zaparkované na zákazu a posádka si jde koupit rohlíky. Takhle si respekt určitě nezískají
Petr D.; Taxikář Praha

Dopravní přestupky policistů

Jestliže však výstražné světlo modré barvy policista na voze nepoužívá, je i policejní vozidlo, resp. jeho řidič, běžným účastníkem silničního provozu, který musí dodržovat všechna pravidla silničního provozu. Třeba neparkovat v jízdním pruhu, kdy při stání nezůstane volný jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Tohle pravidlo vůbec neřešil například řidič policejního vozu Škoda Scala, který služební auto zaparkoval na silnici v Předměřicích nad Jizerou. A přesto, že se již stmívalo, vozidlo nebylo nijak označeno ani osvětleno. A protože vůz neměl ani zapnuté modré výstražné světlo, lze úspěšně pochybovat i o tom, že jeho posádka v tu chvíli plnila nějaké neodkladné záležitosti.

Beztrestnost policistů

Bohužel, není žádnou výjimkou vidět policejní vůz, který pravidla silničního provozu podobným způsobem porušuje. Policisté jsou totiž v takových případech v podstatě beztrestní a mnohdy na to hřeší. Policista se přestupku dopustit nemůže, takže jeho případné provinění je projednáváno pouze jako tzv. „kárné provinění“. Jen s obtížemi potom „běžný“ řidič s klidem akceptuje to, že dostane pokutu například za zaparkování vozidla v hranici křižovatky, nebo třeba za drobné překročení rychlosti v obci.

Modré výstražné světlo je základ

Je samozřejmé, že když policisté vyšetřují nějakou dopravní nehodu, krádež, nebo třeba pouliční rvačku, musí zaparkovat co nejblíže ke konkrétní události. Ovšem parkovat by měli tak, aby neporušovali zákon. V opačném případě se totiž může stát, že je běžní řidiči budou považovat za arogantní zaměstnance státu, kteří zneužívají toho, že jsou, v případě páchání dopravních přestupků, v podstatě beztrestní.

Je pochopitelně možné, že posádka vozu na titulní fotografii plnila svoje služební povinnosti. V takovém případě však musí mít předmětné vozidlo zapnutá modrá světla. Nejen kvůli tomu, aby bylo zřejmé, že policisté vykonávají svoji práci, ale také kvůli tomu, aby bylo takto zaparkované vozidlo pro ostatní řidiče viditelné.

Jak se podobné dopravní přestupky policistů díváte vy? Napište nám do diskuze. A jestli se vám náš článek líbil, sdílejte ho, prosíme, dál. Děkujeme.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.