Čech měl před sedmdesáti lety nehodu. Pojišťovna mu platí dodnes

Foto: Eliška Konečná (ilustrační)

Nejstarší stále vyplácená pojistná událost se váže k dopravní nehodě z 1. dubna 1953 a letos od ní tedy uplynulo 70 let. Poškozenému je stále vyplácena pravidelná měsíční renta.


Výplata z pojistných událostí v rámci povinného ručení může probíhat i několik desítek let. Od dopravní nehody vedoucí k nejdéle stále vyplácené rentě ze škodní události, uplynulo nyní v dubnu přesně 70 let. Vyplývá to ze statistik České kanceláře pojistitelů.

Stačí chvilka nepozornosti a nehoda je hned. Na řadu přichází pojišťovna, která zajistí odškodnění poškozenému v rámci povinného ručení z pojištění viníka už do několika dnů. V případě škody na majetku, kdy se většinou zajišťuje oprava poškozeného vozidla, se jedná většinou o jednorázovou výplatu škody, v případě újmy na zdraví je situace složitější. „Při škodě na zdraví může docházet dle rozsahu škody k úhradě bolestného, odškodnění ztížení společenského uplatnění, výplatě renty či příspěvku na výpomoc v domácnosti. To vše je standardně kryto povinným ručením viníka nehody. Hrazeny jsou i léky, pobyt v nemocnici či rehabilitačních zařízeních apod. Pokud souvisí s újmou na zdraví po nezaviněné dopravní nehodě. Náklady zde tedy nebývají jednorázové, ale mohou být rozložené do delšího časového období podle potřeb poškozeného,“ vysvětluje Veronika Pilková, tisková mluvčí ČKP.

Vyplácí se i za pojistné události z 50. let

Výplata pojistných událostí může probíhat i desítky let po vzniku dopravní nehody v případě dlouhodobých nároků spojených s trvalými následky poškozených. „Z aktuálních statistik České kanceláře pojistitelů vychází, že nejstarší stále vyplácená pojistná událost se váže k dopravní nehodě z 1. dubna 1953 a letos od ní tedy uplynulo 70 let. Poškozenému je vyplácena pravidelná měsíční renta,“ prozrazuje Petr Jedlička, pojistný matematik ČKP. Ač je tato událost nejstarší, není jediná, kterou pojišťovny z 50. let vyplácejí.  „Z dopravních nehod z tohoto období pojišťovny stále vyplácejí další 4 pojistné událostí s očekávanou výplatou ve výši 229 tis. Kč. Evidujeme také pojistné události ze 60. let, konkrétně 22 pojistných událostí s očekávanou výplatou ve výši 2,5 mil. Kč,“ doplňuje Petr Jedlička.

Když nemá řidič povinné ručení, vyplácí škody ČKP

Odškodnění za pojistné události jsou vyplácené od pojišťoven, ale co v případě, že viník nehody nemá sjednané povinné ručení? „Bohužel ani takové situace nejsou ojedinělé. Česká kancelář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200 autonehod, které zaviní nepojištěný řidič,“ říká Vladimír Krejzar, ředitel likvidace ČKP. I když se z valné části jedná jen o poškozený automobil, i v těchto případech částka zpravidla vystoupá na desítky tisíc Kč, v případě škod na zdraví už se jedná o statisícové nebo dokonce milionové částky. Česká kancelář pojistitelů je zde od toho, aby poškozený nemusel škodu na nepojištěném viníkovi vymáhat sám a škodu poškozenému vyplatí. Nemluvě o případech, jako jsou ty, kde se vyplácí odškodné i několik desítek let a částka se tak šplhá na milionové částky. Nepojištěné škody ČKP řeší od 1. ledna 2000, a i z tohoto roku jsou do dnešního dne ze strany ČKP stále otevřené případy s finančním plněním.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.