Získat 200 tisíc na elektromobil může každý živnostník. Ostatní mají smůlu

Dobíjení elektromobilu
Foto: Daniel Kadlec

Pro české podnikatele je v dotačním programu na podporu elektromobility připraveno 1,95 miliardy korun. Dotaci může získat každý živnostník a firma. Ten, kdo nepodniká, má smůlu a auto kupuje za plnou cenu.


Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo dotační výzvu na nákup elektromobilu v rámci které uvolní 1,6 miliardy na nákup elektrických aut a dalších 350 miliónů na pořízení dobíjecí infrastruktury. Na peníze si tak může „sáhnout“ v podstatě každý podnikatel, živnostník nebo firma. Je pochopitelně otázkou, proč si o dotaci může zažádat „Jaroslav Novák – kominík“, ale „Jaroslav Novák – prodavač v supermarketu“, nikoliv. O odpověď na tuto otázku jsme požádali přímo Ministerstvo obchodu a průmyslu. "Podpora čisté mobility je rozdělena mezi více resortů. Program z Národního plánu obnovy, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, se zaměřuje na podnikatelský sektor. Podporu pro fyzické osoby má pod sebou Ministerstvo životního prostředí, případně Ministerstvo pro místní rozvoj," odpověděla Petra Milcová z odboru komunikace MPO.

Ojeté elektromobily jako spása?

V odborných kruzích je potom tento krok zdůvodňován tím, že více než 70 procent všech nových aut kupují podnikatelé, a proto je větší šance na prodej elektromobilů právě firemní klientele. Druhým argumentem, který však z toho prvního vychází, je potom to, že přes sekundární trh se elektromobily mohou dostat k běžné klientele mnohem snáz. Tady je ovšem otázkou, jak se bude dařit vyvracet různé dezinformace a mýty, které se ojetých elektromobilů týkají. Jde například o hojně rozšířený názor, že už po pěti až osmi letech nebude mít baterie vozu dostatečnou kapacitu. To je pochopitelně nesmysl, což ostatně potvrzuje i rozhovor s Janem Staňkem, propagátorem elektromobility, v podcastu 30 Minut Lajfu.

Zbraně a kasína mimo hru

Dotaci ovšem nezíská každý podnikatel a živnostník. Musí totiž splnit vypsaná kritéria a jeho podnikání nesmí být zaměřeno na činnosti v odvětvích: výroba zbraní a střeliva (CZ-NACE 25.4), činnost heren, kasin a sázkových kanceláří (CZ-NACE 92) a činnost organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů (CZ-NACE 94).

Nedoplatky a exekuce jsou pro dotaci "stopka"

Mezi další podmínky potom patří to, že pořizovací cena auta nesmí být vyšší než 1,5 miliónu bez DPH. Žadatel navíc musí mít uzavřena dvě účetní období a nesmí naplňovat znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo). Dále nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, přičemž posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky. Žadatel také nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců, nesmí být subjektem, proti jehož majetku je vedena exekuce a nesmí být v likvidaci.

Dávají dotace smysl?

Je k diskuzi, zda podpora 1,6 miliardy korun, která vystačí na 8 tisíc automobilů, bude mít i nějaký jiný význam, než pouhé zpřístupnění elektrovozidel podnikající části naší společnosti. Že by totiž 8 tisíc aut nějak významně zlepšilo životní prostředí v zemi, kde je registrováno cca 7 miliónu vozidel, navíc s průměrným stářím přes 15 let, je více než nepravděpodobné.

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.